• by: [:swvar:text:225:]
  • May 11th, 2019
  • Category: Blog

Workshop C²: De opkomst van alternatieve media in België,


Op donderdag 25 april organiseerde Whyte Corporate Affairs de tweede C² workshop van het jaar over de ontwikkeling van alternatieve media in België. In aanwezigheid van Philippe Engels, mede-oprichter van het tijdschrift Médor en Pieter Bauwens, hoofdredacteur van de website Doorbraak.be, kregen we de gelegenheid om te debatteren over de plaats van alternatieve media in het Belgische landschap. Deze media winnende laatste jaren aan beide zijden van de taalgrens geleidelijk aan populariteit.

De huidige situatie
Volgens een onderzoek van Whyte Corporate Affairs hebben alle traditionele media tussen 2012 en 2017 een daling van het vertrouwen van hun publiek gekend, wat een belangrijke kans voor alternatieve media vormt. Ondanks deze gunstige situatie voor alternatieve media zijn er toch nog enkele uitdagingen. Om hun onafhankelijkheid te kunnen waarborgen -velen kiezen ervoor geen beroep te doen op reclame en sponsors-, vertrouwen ze louter op de loyaliteit van hun abonnees. Er bestaan enkele overheidssubsidies, maar onze gasten hebben bevestigd dat dit een gevoelig onderwerp is. Niet alleen roept de toekenning van deze subsidies vragen op over de onafhankelijkheid, het is ook moeilijk om objectieve criteria vast te stellen die duidelijk maken wanneer je er recht op hebt.

Twee visies op hetzelfde concept
Philippe Engels, mede-oprichter van Médor, een Franstalig kwartaalblad dat in 2015 werd opgericht, ziet twee redenen voor de crisis in de traditionele pers. Ten eerste, de “vloek van kortnieuws”: een groot deel van het publiek besteedt niet meer genoeg tijd aan lezen. Maar dat is niet het enige, ook de salarissen van journalisten zijn ondermaats. Philippe Engels ziet de oplossing in de Médor-formule: een driemaandelijks tijdschrift dat voor 17 euro wordt verkocht en dat journalisten de tijd en de correcte betaling geeft om de inhoud van hun artikels goed te overdenken. Met 2.600 abonnees is het magazine op de goede weg. Bovendien zijn ze reeds bezig met de volgende stap in hun businessverhaal: naast een papieren editie willen ze ook digitaal gaan publiceren op een website.
Doorbraak.be daarentegen profileert zich als een opinieplatform, dat niet noodzakelijk neutraal is, maar wel objectief blijft. De hoofdredacteur onderstreept de Vlaamse identiteit van de site in alle betekenissen van het woord. Volgens hem is een bepaald perspectief onvermijdelijk, maar de lezers zijn zich daarvan bewust. Doorbraak.be vindt zijn oorsprong in een door Wilfried Martens opgericht tijdschrift als platform voor zijn ideeën over confederalisme en maakte een overgang van papier naar digitaal. Doorbraak.be bestaat nu enkel nog online als website. Vanuit een duidelijk standpunt wordt er ruimte gelaten aan andere meningen om zich niet te beperken tot de eigen overtuigingen. Want enkel zo is debat mogelijk. Hun groei is op schema, met meer dan 17.000 bezoekers per maand, maar Doorbraak.be is niet van plan daar te stoppen. Naast de opiniesite wordt een tweede journalistieke website ontwikkeld.

De strijd gaat verder
Ondanks de verschillen tussen Médor en Doorbraak.be, zijn ze het over een aantal fundamentele punten eens. Ze zijn niet van plan om mee te surfen op de steeds snellere informatiestromen die de redacties van de traditionele media aansturen. De visie van alternatieve media is om op een andere manier met nieuws om te gaan en de tijd te nemen om dat te doen. Het duurt enkele weken of zelfs maanden om een onderzoeksartikel te schrijven, maar levert dan ook een grondige contextualisatie en verificatie van de informatie op. “We willen niet in het huidige economische model terechtkomen, waarin lezers dezelfde tekst uit hetzelfde nieuwsbericht in verschillende media vinden”, vertellen beide sprekers. Hun aanwezigheid op het internet, die noodzakelijk is om meer mensen te bereiken, mag aan deze intentie niets veranderen. De uitdaging achter dit model van “slow journalism” is om het debat levendig te houden door inhoud te delen die loodrecht op de gevestigde overtuigingen van het publiek kan staan. Alternatieve media willen komaf maken met informatie bestaande uit 280 karakters, inspelend op onze sociale achtergrond en die bovendien onze persoonlijke mening versterkt. In plaats daarvan willen ze aandacht voor reflectie buiten onze comfortzone. Om aan kwalitatieve journalistiek te doen is een betaald model noodzakelijk, dat is geen geheim. Onze gasten bevestigen dat de zogenaamd “gratis” online journalistiek zoals we die vandaag de dag kennen haar grenzen heeft bereikt.

 

Zsófia Szakony – trainee

Over ons
C² vertegenwoordigt en behartigt de belangen van natuurlijke en rechtspersonen actief in het domein van de Communicatie.
Volg ons op sociale media
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief