Wil u deel uitmaken van onze 'Community'?

  • U krijgt een bijzonder lage prijs bij deelname aan onze activiteiten: events, trainingen en workshops en de Belgian PR Summit
  • U neemt gratis deel aan onze C² clubs, dit zijn informele bijeenkomsten op bijzonder leuke en interessante locaties
  • Uw vacatures komen gratis op onze website en worden verder verspreid
  • U maakt integraal deel uit van onze gemeenschap
  • U kan binnen de groep vragen stellen, standpunten meedelen of een debat opstarten betreffende communicatie of PR topics
  • U wordt geïnformeerd over recente evoluties en tendenzen

 

Er bestaan drie categorieën van leden:
de effectieve (individuele) leden: €250/persoon/jaar
de corporate leden (bedrijven): €1100/bedrijf/jaar 

de werknemers van scholen of leerkrachten/proffesoren: €500/school/jaar

 

 

Bij het ‘corporate’ lidmaatschap worden ALLE personeelsleden die het wensen, beschouwd als (geassocieerde) leden: ze krijgen alle informatie en genieten van ALLE voordelen.

Het ‘corporate’ lid mag max. twee personeelsleden aanduiden als effectief lid (met deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering van C²).
Een "schoollid" mag max. 2 personen per training laten deelnemen 


Betaling van de facturen
De facturen moeten binnen de 30 dagen betaald worden, na ontvangst van de factuur.
Indien nodig wordt één rappel gestuurd; is de factuur 30 dagen hierna niet betaald, dan wordt het lid automatisch uitgesloten uit de C² community. 


  • Internationale Ethische Code voor Public Relations genoemd “Code van Athene” (goedgekeurd in mei 1965 door CERP en IPRA)
  • De Code van Lissabon, goedgekeurd door CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques) in 1978. Deze code stelt de criteria en qualificatienormen waaraan de PR professionals moeten beantwoorden en beschrijft hun beroepsverplichtingen. CERP werd in 2010 ontbonden.
  • De Code van Brussel, door IPRA in 2007 goedgekeurd, beschrijft de plichten in verband met “public affairs”
  • De Stockholm Charter van ICCO (International Communication Consultancy Organization) is de ethische code die toepasselijk is op de agentschappen lid van ICCO (in België de corporate leden van C² - Commissie ‘Consultancies’).

Schrijf U nu in en geniet van de vele voordelen

* uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien u niet 3 maanden voor het einde van het jaar zelf uw lidmaatschap opzegt
Over ons
C² vertegenwoordigt en behartigt de belangen van natuurlijke en rechtspersonen actief in het domein van de Communicatie.
Volg ons op sociale media
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief