MASTER PROEFSCHRIFT PRIJS VOOR (BEDRIJFS-)COMMUNICATIE

 

Ben jij een Masterprœf aan het schrijven over (bedrijfs-)communicatie ? Dan kunnen wij jou misschien een extra duwtje in de rug geven! C² Communication Community is een toonaan- gevende vereniging voor de hele gemeenschap van communicatiespecialisten in België, met duidelijke, gedurfde standpunten en zorgt voor een actieve sectorprofilering.

C² organiseert onder andere de jaarlijkse Belgian Communication Summit, diverse trainings en andere events. Communicatiespecialisten kunnen er mekaar ontmœten, ervaringen uitwisselen en vooral continu op de hoogte blijven van de laatste trends en evoluties in de erg dynamische omgeving van de communicatie.

C² reikt nu de hand uit naar de grœp aanstormende communicatietalenten, door het organiseren van de wedstrijd rond de beste Masterprœf in Communicatie !
De jury (bestaande uit de Raad van Bestuur van C², olv voorzitter Kris Poté en ondervoorzitter Eveline De Ridder) zal de beste Masterprœf selecteren en belonen met een geldprijs van 500 EUR & een top stageplaats bij één van de leidende bedrijven in de sector.

 

HOE NEEM JE DEEL?

Stuur je prœfschrift naar info@csquare.be ter attentie van het C² secretariaat. C² garandeert de vertrouwelijke en confidentiële behandeling van de ingezonden stukken.

Je prœfschrift dient doorgestuurd te worden voor 30 september 2021. Studenten academiejaar 2019/20 & 2020/21 komen hiervoor in aanmerking.

 

 

 

DETAILS

 

 • C²  organiseert een prijs voor een prœfschrift op Master niveau aan elke erkende universiteit of hogeschool van België.

 

 • De naam van de prijs is : “de Tweejaarlijkse C²  Communication Master’s thesis award”, hierna genœmd de Prijs.

 

 • Studenten communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie en meertalige communicatie, kunnen om de twee jaren (een eerste maal in 2021), Master prœfschriften indienen die in aanmerking komen voor de de Prijs. Het prœfschrift dient doorgestuurd te worden voor 30 september 2021.

 

 • Studenten academiejaar 2019/20 & 2020/21 komen hiervoor in aanmerking. Om de academische kwaliteit van de inzendingen te garanderen, komen enkel Master prœfschriften in aanmerking die minstens een 14 op 20 behaalden. De prœfschriften worden doorgestuurd naar info@csquare.be ter attentie van het C² secretariaat.
 
 •   garandeert de vertrouwelijke en confidentiële behandeling van de ingezonden stukken.
 
 • De raad van bestuur van C² zetelt als jury, beoordeelt de ingezonden prœfschriften, en beslist welk prœfschrift de Prijs tœgekend krijgt. De raad van bestuur motiveert schriftelijk haar beslissing. Tegen de beslissing van de jury is geen berœp mogelijk.
 
 • De Prijs wordt uitgereikt tijdens de C² Communication Summit (in november) van het jaar dat de Prijs wordt uitgereikt, de eerste keer in 2021.
 
 • De laureaat van de Prijs ontvangt de som van 500€ vrij te spenderen, en wordt de mogelijkheid van een stage aangeboden bij één van de corporate leden of leden van C², hetzij een communicatie-agentschap, het zij een bedrijf of overheidsorganisatie. Ook bieden wij de laureaat een gratis lidmaatschap aan bij C² gedurende 1 jaar.
 
 • De universiteiten en de auteurs behouden alle auteursrechten en andere rechten op de ingezonden prœfschriften. C² heeft enkel het recht van ontvangst en beoordeling. C² verklaart dat het conform de GDPR regelgeving werkt.
 
 • Mondelinge of schriftelijke informatie kan opgevraagd worden via info@csquare.be. 

 

 • C² start einde 2020 een informatie-rondvraag en communicatie-ronde bij alle erkende Belgische universiteiten en hogescholen voor de Prijs. 


Over ons
C² vertegenwoordigt en behartigt de belangen van natuurlijke en rechtspersonen actief in het domein van de Communicatie.
Volg ons op sociale media
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief