De survey

BELGISCHE COMMUNICATIEPROFESSIONALS WILLEN CHARTER OPSTELLEN VOOR HET GEBRUIK VAN AI IN HUN VAKGEBIED

Bevraging vakvereniging C Square wijst op groot enthousiasme voor AI, maar ook op nood aan transparantie en duidelijke afspraken op sectorniveau

Brussel, 10 oktober 2023 – 7 op 10 communicatieprofessionals in ons land maakt regelmatig gebruik van artificiële intelligentie voor professionele doeleinden en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Maar diezelfde communicatieprofessionals zijn niet blind voor de risico’s. Ze zijn vragende partij voor een charter dat op sectorniveau richting geeft aan hoe AI wordt ingezet. Dat blijkt uit een bevraging* door C Square, de vakvereniging van de PR- en corporate communicatieprofessionals. Zij gaan er meteen mee aan de slag.

 

Met de enquête verzamelde C Square de visie en mening van 163 communicatieprofessionals, actief in bedrijven, bij gespecialiseerde bureaus of als freelancer.

Eveline De Ridder, ondervoorzitter van C Square, is tevreden met de resultaten van de peiling en ziet ook brood in duidelijke afspraken: “Algemeen mag je stellen dat we als beroepsgroep mee zijn met de tijd. De overgrote meerderheid (79%) van de respondenten heeft al eens met AI gewerkt en meent er in de toekomst alleen maar meer gebruik van te gaan maken (93%). Mensen zijn zich ook bewust van de grenzen en tekortkomingen ervan, bijvoorbeeld op het vlak van privacy en vooringenomen output. Maar liefst driekwart van onze respondenten wil duidelijke afspraken over het gebruik van AI op sectorniveau. Daar nemen wij als beroepsvereniging graag onze verantwoordelijkheid op.”

C Square maakt werk van een charter dat richting geeft aan hoe communicatieprofessionals AI inzetten, ongeacht of ze werken voor een bedrijf, in een agency of als freelancer. Geen overbodige luxe, aangezien de meeste bedrijven en communicatiebureaus (66%) vandaag (nog) geen beperkingen opleggen aan het gebruik van AI door hun medewerkers. Voor de meeste communicatieprofessionals (67%) is het vandaag bovendien niet duidelijk of de partners waar ze mee samenwerken daarbij wel of niet gebruik maken van AI-tools.

“Daar ligt ook een kans voor onze beroepsvereniging,” zegt Eveline De Ridder. “Niemand wil het gebruik van AI afblokken. De meerderheid van de respondenten (63%) heeft geen enkel probleem met het gebruik ervandoor hun communicatiepartners. Maar dat kan een stuk transparanter.”

 

 

AI is de toekomst

Meer dan 8 op 10 communicatieprofessionals (86%) staat vandaag positief tegenover het gebruik van AI. En 76% van de respondenten is tevreden met de toegevoegde waarde.

Grote consensus is er ook over het toepassingsgebied van AI. De respondenten willen AI vooral inzetten voor contentcreatie (74%), vertalingen (67%), inspiratie (62%) en research (60%). Veel minder voor pakweg strategieontwikkeling (23%) en adviesverlening (15%).

Algemeen verwachten alle betrokkenen (83%) dat het gebruik van AI hen ook zal toelaten om efficiënter te werken, wat de oplevertermijn van projecten moet verkorten. En volgens 69% van de respondenten zal AI agencies en freelancers ook toelaten om kost-efficiënter te werk te gaan.