Crisiscommunicatie is de laatste jaren enorm geëvolueerd door de komst van sociale media. Ze laten toe om snel en transparant te communiceren in reële tijd. Het interactieve karakter van sociale media heeft er daarnaast ook voor gezorgd dat er een extra dimensie is bijgekomen in het beheer van crisissen; het community management.

Dit alles heeft bedrijven de laatste jaren aangezet om sociale media toe te voegen aan hun crisiscommunicatie.

Een boeiende materie waarover Geetha Keyaert (Engie), Nele Scheerlinck (Engie), Valérie Champault (Proximus) & Stéphane Kinable (Proximus) op 23 maart hun ervaringen met ons deelden.